Bemutatkozás


EGT Alap és a Norvég Alap, Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése

HU07-0200-B2-2016

Hozunk – Viszünk

rövid összefoglaló a projektről

 

A projekt elnevezése arra utal, hogy a két elsődleges célcsoport, a debreceni egyetem hallgatói illetve az álmosdi és bagaméri roma fiatalok az interkulturális párbeszédet közösen szervezett és megvalósított fejlesztő és szabadidős programokon keresztül valósítják meg. A közös munka eredményei pedig nagy látogatottsággal bíró rendezvényeken jelennek meg.

A projekttervben négy, egymással szorosan összefüggő munkacsomagot állítottunk össze:

 

  • Szemléletformáló rendezvények szervezése: A 2016. július 20-24. közötti Campus Fesztivál és a 2016. szeptember 23-24-én megrendezett Zamat Pálinka és Pároskolbász Fesztivál kínálatát roma programelemekkel színesítjük. A két esemény tavalyi 80000-es illetve 5000-es látogatószámával mára a megyeszékhely ikonikus rendezvényeinek tekinthető. A megjelenés tervezésekor arra törekszünk, hogy az illeszkedjen a programkínálat jellegéhez és a látogatóközönség igényeihez. A Campus Fesztivál Civil Agóráján felállítandó roma sátorban a látogatók interaktív formában ismerkedhetnek meg a roma kultúrával illetve roma művészek, alkotók, helyi tehetségek produkcióival. A Zamat Fesztiválon a roma zenei és táncos programok mellett a látogatók megismerkedhetnek a gasztronómiai és kézműves hagyományokkal is. Célunk, hogy a két rendezvényen 5000 embert érjünk el üzenetünkkel. Álmosdon szintén szeptemberben a helyi programok indításaként illetve márciusban, azok zárásaként egy-egy minifesztivált szervezünk, melynek programját a helyi igények alapján szervezzük meg, törekedve arra, hogy a helyi és térségi roma és nem-roma civil szervezetek és közösségek minél nagyobb számban bemutatkozhassanak. A második esemény egyben a projekt zárórendezvénye is, így ennek része egy minikonferencia is, ahol bemutatásra kerülnek az eredmények. A rendezvényekre legalább 300-300 résztvevőt várunk, és célunk, hogy hagyományteremtő céllal később évente megrendezzük.
  • Egyetemi hallgatók társadalmi szerepvállalásának erősítése: A hallgatók bevonása a fokozatosság elvét követve történik. A nyári fesztivál kiváló alkalom az érdeklődés felkeltésére és a későbbi programelemek promótálására. Az őszi szemeszter elejétől kétheti rendszerességgel workshopokat szervezünk a hallgatóknak, melyek egyszerre szolgálják szakmai előmenetelüket, a téma iránti érdeklődésük felkeltését illetve a projekt többi programelemében való részvétel melletti elkötelezettségüket. A tervezett témák között szerepel az oktatás, a média és a jó példák bemutatása. A végleges programot a célcsoportok körében a projekt megkezdésétől végzett igényfelmérés alapján állítjuk össze. Az eseményekre alkalmanként minimum 30 főt várunk.
  • Közösségfejlesztés: A hátrányos helyzetű térség településén élő roma és nem-roma fiatalok közösséggé kovácsolása a júniusi alkotótáborral kezdődik. Ide 20 tehetséges fiatalt várunk, akik az egyéni fejlesztés mellett közösen tervezik meg és alkotják meg a Campus Fesztiválon való megjelenés programját, dizájnját. A munkában részt vesznek egyesületünk egyetemista önkéntesei is, ezáltal megtörténik az első kapcsolatfelvétel a célcsoportok tagjai között. Ősztől kezdődően 12-12 alkalommal tapasztalt közösségfejlesztők bevonásával két korcsoportban – általános és középiskolások – folytatódik a folyamat. Az életkori különbségekből adódó eltérő érdeklődési kör és érzékelt problémák mellett az is indokolja a külön foglalkozásokat, hogy a középiskolások döntően kollégisták, így más a két korosztály lakóhelyük közösségében töltött ideje. Terveink szerint minimum 15-15 fő venne rendszeresen részt a programokon, akik a projekt végére valódi közösséggé szerveződnek.
  • Hátrányos helyzetű fiatal tehetségek felkarolása: A közösségfejlesztéssel párhuzamosan tehetséggondozó program is elindul az álmosdi és bagaméri fiatalok körében, melynek során a megye civil szervezeteinek munkatársai segítik, az egyetemi hallgatók pedig mentorálják a programba kerülőket. Célunk, hogy ne csak a szakmai, hanem a szociális kompetenciáik is fejlődjenek. Nyár végén két 30 órás kompetenciafejlesztő tréninget, az ősz folyamán mindkét településen 30 órás pályaorientációs tréninget szervezünk. 2017. tavaszán a helyi művészek alkotásaira alapozva roma tehetségek kiállítását szervezzük meg mindhárom, a projekt által érintett településen. Fontosnak tartjuk azt is, hogy mintákat adjunk a helyi fiataloknak, ezért Példaképek címmel 12 alkalmas előadássorozatot szervezünk az élet különböző területein sikeres és hiteles roma és nem-roma emberekkel tartott beszélgetésekkel és bemutatókkal. Ezek a programelemek együttesen alapozzák meg a projekt eredményeként létrejövő tehetségpontot. Ezekbe a programelemekbe minimum 100 célcsoporttagot tervezünk bevonni.

 

Ezen programelemek egyszerre biztosítják széles körben a szemléletformálást, a roma közösségek aktív részvétel melletti fejlesztését, a társadalmi szolidaritás növelését, új párbeszéd-csatornák kialakítását, a téma tudományos feldolgozását és a hátrányos térség fejlesztését. A programelemek többsége a fiatalok és civil szervezetek önkéntes együttműködéseként valósul meg, amely lehetőséget biztosit az aktív kapcsolatépítésre, ezáltal hozzájárul a projekt eredményeinek fenntartásához.